De verslagen van de workshops en lezingen van de NVvT zijn persoonlijke weergaves van hoe men een workshop/lezing heeft beleefd ter informatie voor leden en/of andere belangstellenden die niet bij de workshop/lezing aanwezig waren.

Voor meer inhoudelijke verdieping en of vragen kan je uiteraard bij de workshopleider of lezinggever terecht.