Profiel Trainingsacteur

Het Profiel Trainingsacteur NVvT versie 1.0 is in november 2014 vastgesteld door het bestuur van de NVvT. We zetten dit profiel in bij het stimuleren van ontwikkeling van de kwaliteit van de leden trainingsacteurs.

We nodigen je uit je te spiegelen aan het profiel. We stimuleren je om ook opdrachtgevers, trainers en collega's uit te nodigen jou feedback te geven op basis van het profiel. Op die manier kun je onderzoeken waar je nog ontwikkeling te halen hebt.

Ook gebruiken we het profiel als richtsnoer bij het beoordelen van nieuwe aanmeldingen van leden.

Hoe is het profiel tot stand gekomen?

Het thema 'Kwaliteit van de trainingsacteur' is de laatste jaren regelmatig onderwerp van discussie. Wat houdt ‘kwaliteit’ precies in? In welk concreet gedrag wordt die kwaliteit zichtbaar? Hoe kan een opdrachtgever ‘het kaf van het koren scheiden’? 

In deze discussie werd geopperd dat het beschikbaar hebben van een profiel van een trainingsacteur zou kunnen helpen een meer concrete invulling te geven aan het abstracte begrip kwaliteit.

Op 4 februari 2014 heeft de NVvT een profiling sessie gehouden met ruim twintig betrokkenen en belanghebbenden uit de branche. Deze sessie leverde een basisprofiel op dat het bestuur van de NVvT verder heeft uitgewerkt tot een concept-profiel. Dit concept-profiel is vervolgens nog weer ter beoordeling voorgelegd aan de groep profilers en ook aan een aantal vakgenoten die niet hadden deelgenomen aan de profilingsessie.

Het bestuur van de NVvT heeft de reacties uit deze laatste feedbackronde meegewogen bij het in november 2014 vaststellen van het Profiel Trainingsacteur

Profiel Trainingsacteur NVvT versie 1.0 zoals je dat hier kunt downloaden:

DOWNLOAD