Kwaliteit & Certificering

Het bestuur van de NVvT heeft in december 2014 besloten structureel te investeren in het stimuleren van ontwikkeling van kwaliteit van (nieuwe) leden. Het bestuur kiest er ook voor niet in te zetten op certificering van trainingsacteurs.

Hoe zijn deze keuzes tot stand gekomen?

In het licht van de discussie over kwaliteit wordt ook regelmatig het begrip certificering naar voren gebracht. De NVvT heeft in oktober 2014 een Enquête Kwaliteit & Certificering uitgezet in het werkveld. Het doel van de enquête was duidelijk te krijgen wat onze opdrachtgevers onder kwaliteit verstaan en in hoeverre zij certificering ervaren als toegevoegde waarde. Een conclusie die uit de enquête getrokken kan worden, is dat trainers en opdrachtgevers veel belang hechten aan kwaliteit van de trainingsacteur.

Belangrijk gevonden worden:

  • vaardigheden als feedback geven en toegepast acteren
  • kennis van theorie, modellen en werkvormen
  • persoonlijke eigenschappen als verbinding maken, samenwerken en dienstbaarheid.

Over certificering is een ruime meerderheid van de reacties opmerkelijk eensluidend: certificering wordt niet ervaren als een toegevoegde waarde. Het bestuur van de NVvT heeft zijn keuzes op het terrein van kwaliteit en certificering gebaseerd op de uitkomsten van de enquête, de inzichten opgedaan in het profilingtraject Profiel Trainingsacteur NVvT, de feedback van leden en anderszins belanghebbenden, alsook op visies in diverse artikelen, columns en blogs over deze onderwerpen.

Tijdens het hele traject van visie- en besluitvorming werd het bestuur ondersteund door een groep leden in de tijdelijke Projectgroep Kwaliteit. De projectgroep Kwaliteit heeft het bestuur geholpen om het abstracte begrip ‘kwaliteit’ inzichtelijk, meetbaar en uitvoerbaar te maken. Wegens de succesvolle afronding van het traject is de projectgroep opgeheven per 1 januari 2015.

Onderwerp Type  Pagina's 
Memo Kwaliteit & certificering – conclusies en keuzes pdf 2
Onderzoeksverslag Enquête Kwaliteit & Certificering pdf 32
Presentatie Ledenbijeenkomst Presentatie Profiel Trainingsacteur en Enquête Kwaliteit & Certificering, 21 november 2014, Bovenzaal Café Dudok, Hilversum powerpoint 18